Dasar Privasi

Pengenalan

Seperti yang digariskan dalam Akta Perlindungan Peribadi 2010, MHIBUS amat menitikberatkan privasi pengunjung dan klien dimana kami hanya akan mengumpul, menggunakan, menyimpan dan melindungi data peribadi selagi mana kontrak perjanjian masih berjalan.

Sebagai pengunjung biasa yang hanya melawat laman web ini pula, tiada maklumat peribadi akan diambil kecuali data komputer yang tidak sensitif dan bukan bersifat peribadi iaitu Internet Cookies dimana ianya diambil bagi tujuan saringan statistik laman web kami sahaja.

Manakala bagi pengunjung yang menghantar borang pesanan atau borang tempahan melalui laman web, maklumat peribadi yang diambil adalah seperti:

 • Nama
 • Nombor Telefon
 • Alamat E-mel
 • Negeri (borang tempahan sahaja)

Kami tidak akan berkongsi atau memperdagangkan maklumat peribadi tersebut kepada pihak ketiga.

Berikut merupakan dasar privasi yang dikenakan terhadap klien kami dan sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan, sila hantar pesanan melalui borang yang disediakan pada widget atau di halaman Hubungi Kami.

Pengumpulan Data Peribadi

MHIBUS berhak meminta dan mengumpulkan maklumat peribadi klien yang telah bersetuju melanggan/menggunakan perkhidmatan kami. Data-data yang dikumpulkan meliputi:

 • Maklumat pengenalan diri atau syarikat seperti nama, umur, nama perniagaan, nombor pendaftaran perniagaan dan lain-lain.
 • Maklumat untuk dihubungi seperti alamat, nombor telefon, e-mel dan lain-lain.
 • Sebarang maklumat lain yang diperlukan berkaitan servis/produk yang dilanggan.

Penggunaan Data Peribadi

Data-data peribadi yang telah dikumpul hanya akan digunakan oleh ahli-ahli korporat kami dan pihak ketiga yang terlibat dalam penyedian servis/produk tersebut sebagaimana yang telah dibenarkan dan dipersetujui oleh klien dalam perjanjian. Contoh pihak ketiga yang terlibat ialah penyedia hosting, syarikat gerbang pembayaran dalam talian (online payment gateway), penyedia pemalam (plug-in) dan lain-lain.

Maklumat peribadi yang dikumpul akan digunakan oleh pihak kami dan pihak ketiga untuk sebahagian atau kesemua tujuan berikut:

 • Untuk membolehkan kami mentadbir akaun berdaftar klien dengan kami.
 • Untuk melakukan kaji selidik tentang demografi dan trend pengguna laman web bagi meningkatkan mutu laman web serta servis/produk yang ditawarkan.
 • Untuk sebarang tawaran, promosi dan peraduan lain atau akan datang yang akan diberi berdasarkan maklumat peribadi klien.
 • Untuk memberikan sokongan bantuan dan menyampaikan maklumat berkaitan servis/produk kepada klien.
 • Untuk pengesahan dan perlaksanaan transaksi kewangan berkaitan bayaran yang klien lakukan secara atas talian.
 • Untuk melaksanakan aktiviti dalaman.

Penyimpanan Data Peribadi

Kami akan menyimpan maklumat peribadi klien sepanjang tempoh langganan dengan kami. Apabila tempoh langganan tersebut telah tamat dan klien tidak lagi mahu memperbaharuinya, kami akan memadam dan menghapuskan data-data ini kecuali nama klien/perniagaan dan nama projek (nama laman web atau nama logo) dimana kami akan menggunakannya sebagai rujukan kepada klien lain berkenaan projek yang telah dilaksanakan oleh kami.

Perlindungan Data Peribadi

Perlindungan data adalah suatu amanah dan merupakan perkara penting bagi kami. Oleh itu, maklumat peribadi klien yang dikumpul dan disimpan akan dilindungi dengan selamat menggunakan sistem keselamatan dengan nama id dan kata laluan yang unik yang terdapat pada laman web kami.

Akses & Kemaskini Data Peribadi

Klien mempunyai hak untuk akses dan kemaskini maklumat peribadi pada bila-bila masa dan boleh melakukannya dengan mengakses akaun klien di laman web kami. Klien perlu memastikan maklumat peribadi tepat, lengkap dan terkini agar tidak timbul kesulitan bagi pihak klien dan juga bagi pihak kami pada masa akan datang.

Perubahan Privasi

Kami berhak mengubahsuai dan meminda Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Sebarang pindaan pada Dasar Privasi akan dikemaskini pada halaman ini dan kami juga akan memberikan notis pemberitahuan kepada klien sedia ada melalui e-mel. Klien perlu memeriksa Dasar Privasi setiap kali mengunjungi laman web kami agar klien dimaklumkan sepenuhnya oleh versi dasar terbaru yang digunapakai.

 

Kemaskini: 21 Ogos 2020

PROMOSI PKP
RM450 untuk web biasa
RM800 untuk web e-commerce

Hubungi kami:011-56256388